נמצאו 0 תוצאות. צפה בתוצאות
תוצאות החיפוש שלך

מ.מ.מ. נדל"ן באים לעשות קצת סדר במס הרכישה

פורסם על ידי mmmnadlangroup on 30/10/2022
0

תמיר מינץ מנכ"ל המשרד מעדכן ומסביר כי,

בשנת 2020 מליאת הכנסת אישרה את הצעת שר האוצר, ישראל כ"ץ,  לתיקון חוק מיסוי מקרקעין כך שיופחתו בצורה ניכרת מדרגות מס הרכישה שיחולו על רוכשי דירת מגורים נוספת. התיקון לחוק נכנס לתוקף באופן מיידי עם פרסומו ברשומות.

במסגרת התיקון נקבע כי הוראת השעה הקבועה בחוק, אשר הייתה אמורה להסתיים ביום 31.12.2020, וקבעה כי מס הרכישה שיחול על רוכשי דירת מגורים נוספת הינו בשיעור 8% על חלק השווי שעד 5,340,425 ש"ח ועל היתרה בשיעור של 10%, תסתיים, והחל מפרסום החוק ברשומות בתאריך 29.7.20  חלו מדרגות מס הרכישה המופחתות שנקבעו בחוק.

להלן מדרגות המס הרכישה המעודכנות לפי סעיף 9(ג1ג)(1) לחוק בהתאם להוראות התיקון:

  1. על חלק השווי שעד 1,292,280 ש"ח – 5%.
  2. על חלק השווי העולה על 1,292,280 ש"ח ועד 3,876,835 ש"ח – 6%.
  3. על חלק השווי העולה על 3,876,835ש"ח ועד 5,338,290 ש"ח – 7%.
  4. על חלק השווי העולה על 5,338,290 ש"ח ועד 17,794,305 ש"ח – 8%.
  5. על חלק השווי העולה על 17,794,305 ש"ח – 10%.

 

להלן דוגמא הממחישה את השפעת התיקון על חבות מס הרכישה של רוכשי דירת מגורים נוספת:

חישוב מס רכישה (חדש מופחת ) לדירה שניה ויותר בשווי 20,000,000 ₪
סעיף 9(ג1א)(1) לחוק מיסוי מקרקעין
שווי עסקה – מסכום בש"ח עד סכום בש"ח אחוז מס סכום מס בש"ח
0 1,292,280 5.00% 64,614
1,292,280 3,876,835 6.00% 155,073
3,876,835 5,338,290 7.00% 102,302
5,338,290 17,794,305 8.00% 996,481
17,794,305 20,000,000 10.00% 220,570
סה"כ מס רכישה לתשלום בש"ח     1,539,040

 

 

חישוב מס רכישה (חדש מופחת ) לדירה שניה ויותר בשווי 20,000,000 ₪  לפני ההפחתה

סעיף 9(ג1א)(1) לחוק מיסוי מקרקעין
שווי עסקה – מסכום בש"ח עד סכום בש"ח אחוז מס סכום מס בש"ח
0 5,340,425 8.00% 427,234
5,340,425 20,000,000 10.00% 1,465,958
סה"כ מס רכישה לתשלום בש"ח     1,893,192

 

חישוב מס רכישה  (חדש מופחת )לדירה יחידה בשווי 20,000,000 ₪
  סעיף 9(ג1א)(2) לחוק מיסוי מקרקעין
שווי עסקה – מסכום בש"ח עד סכום בש"ח אחוז מס סכום מס בש"ח
0 1,744,505 0.00%  
1,744,505 2,069,205 3.50% 11,365
2,069,205 5,338,290 5.00% 163,454
5,338,290 17,794,305 8.00% 996,481
17,794,305 20,000,000 10.00% 220,570
סה"כ מס רכישה לתשלום בש"ח     1,391,870
במקרה של דירה יחיד לא חל שינוי בחישוב מס הרכישה.

 

כבר בתחילת הדרך, המס הפריד והבדיל בין רכישת דירה ראשונה לבין רכישת דירה להשקעה.

שינוי החוק בתקופת כחלון והגדלת מס רכישה לדירה שניה היה במטרה להוציא את המשקיעים את משוק הנדל"ן ולהוזיל את מחירי הנדל"ן, מהלך זה הביא לשינוי מגמה אצל המשקיעים שהחלו להשקיע במדינות כגון: יוון, אנגליה, אוקראינה, איטליה, ארה"ב ועוד.. שבסופו של דבר פגע בהכנסות המדינה וגם העלה את מחירי השכירות משום שלא היה היצע. בעקבות הקורונה השר כץ שינה את חוק מס הרכישה לדירה שניה כך שהפחית אותו בהתאם למדרגות המס המופיעות לעיל בניסיון לעודד את שוק הנדל"ן. חשוב להדגיש כי מדובר על מס רכישה למשקיעים, כלומר כאלו שרוכשים דירה שנייה, שלישית ויותר.

רוכשי דירה ראשונה נהנים מפטור על מס רכישה עד סכום של 1,744,505 מיליון שקל ומדרגות מס מעל סכום זה.

מינץ מציין כי רשות המיסים מתייחסת ל"רוכש הדירה", הכוונה לכל התא המשפחתי, כולל בני זוג וילדים מתחת לגיל 18.

במקרה של רכישת קרקע למגורים גובה מס הרכישה הינו 6% מהשקל הראשון. על פי תקנות מס רכישה (תקנה 2(1)), כל רכישת קרקע או זכות במקרקעין אשר אינה נופלת בהגדרת דירה, תחויב במס הזה. עם זאת, יש חריג לשיעור המס הזה – אם רוכשים מגרש שנכון למועד עסקת הרכישה, קיימת עליו תוכנית בנייה תקפה המתירה לפחות בנייה של דירת מגורים אחת או שמדובר בקרקע/מגרש שהתקבל בגינם היתר בנייה לפחות לדירת מגורים אחת בתוך שנתיים ממועד רכישת הקרקע, אזי מס הרכישה יהיה 5% – או שכבר בתשלום קיימת עמידה בתנאים או שתתוקן שומת מס הרכישה לשיעור של 5% בלבד ויינתן לרוכש החזר כספי בשיעור 1%. חשוב לציין שההחזר הוא לא אוטומטי. אתם צריכים להגיש למחלקת השומה במיסוי מקרקעין בקשה לתיקון השומה המקורית.

משרד מ.מ.מ. נדל"ן מתמחה בליווי אישי בתהליך מכירה / קניה של נכסים פרטיים למגורים וקרקעות לבניה פרטית.

מ.מ.מ נדל״ן

052-2222188

החורש 1 כפר שמריהו

mmmnadlangroup@gmail.com 

 

השווה רישומים